Kostnice Sedlec

23.11.2022


Dnes již i díky médiím světoznámá kostnice v Sedlci u Kutné Hory patří s více než 400 tisíci návštěvníky ročně mezi nejnavštěvovanější památky Středočeského kraje. Kostnice je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých, který byl původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného v roce 1142 panem Miroslavem z Markvartic. Kostelík byl vystavěn ve 14. století jako karner - skládá se ze dvou kaplí postavených nad sebou - a podle nejnovějších průzkumů se spolu s dalšími stavebními součástmi opatství snažil přiblížit svým jeruzalémským vzorům.

Oprava kostnice

Hlavním důvodem je, že se stavba naklání ze svislé osy. Náklon dosahuje maximální odchylky stěny věže od svislice 460 mm a je způsoben nedostatečnou únosností zeminy, na které je celý kostel založen. Dle statických výpočtů je únosnost zeminy překročena až 2,7 násobně. Z tohoto důvodu došlo k zaboření základových konstrukcí - pilířů o 150 - 200 mm. Objekt se tedy naklání, protože je těžiště stavby kvůli tíze věží posunuto k západu. Tento problém se snažil vyřešit už i J. B. Santini, a to přístavbou předsíně. Dalším závažným problémem objektu byla vlhkost konstrukcí způsobená chybějící hydroizolací nosných stěn i podlahy a kondenzací vlhkosti v důsledku promrzání plochých střech teras.

V roce 2021 musely veškeré práce na obnově kostnice výrazně zpomalit, a to z důvodu úbytku finančních prostředků v důsledku celosvětové pandemie. Přesto se však v započatých činnostech z roku 2020 podařilo pokračovat. Od ledna do konce září roku 2021 se paralelně pracovalo na dvou místech - v exteriéru kolem kostnice a v dolní kapli v klenebním poli po rozebrané pyramidě. Celkově bylo v roce 2021 do obnovy kostnice investováno zhruba 6 miliónů Kč. Celkové investice se tedy od roku 2014 vyšplhaly na 80 miliónů Kč.

V interiéru dolní kaple se pracovalo od ledna do září, a to v poli po rozebrané pyramidě, kde byly očištěny stěny a klenba od zbytků původních omítek, bylo sanováno zdivo a po celé jaro a léto se obnovovala původní Santiniho štuková výzdoba. Restaurátorský průzkum a práce na obnově štukové výzdoby řídil tým restaurátorů pod vedením Ak. mal. Tomáše Rafla. Realizace restaurátorské činnosti se ujal Karel Navrátil, který se podílel například i na obnově štuků v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou. Při obnově Santiniho štukové výzdoby byly použity šablony vyrobené na základě otisků původních profilací žeber. Štuková výzdoba klenby je vytvořena z vápenné malty na cihlovém jádru. Náročnost prací spočívala hlavně ve složitosti dekoru a množství křížení žeber.

V roce 2021 se také realizovala obnova exteriérového schodiště při vstupu do dolní kaple, dále byla zahájena obnova jižního barokního schodiště do horní kaple a proběhla výstavba nového exteriérového schodiště na severozápadní straně objektu. Projekčně a realizačně je nejnáročnější obnova jižního barokního schodiště vedoucí do horní kaple. Práce na obnově schodiště byly zahájeny v září roku 2021 a zpřístupněno bude v létě 2022.

https://www.sedlec.info/kostnice/oprava/