Putování za Santinim

10.02.2021

Spolek Putování za Santinim realizoval během uplynulých desíti let své činnosti dlouhou řadu zájezdů za poznáním Santiniho tvorby a české barokní architektury. Nebylo to však jenom několik desítek výprav za poznání. Stejně tak intenzivně se Spolek zabývá přednáškovou a osvětovou činností. Na vyžádání vyjede přednáškový team nejenom do krajských či okresních center, ale samozřejmostí je cesta za Santiniho obdivovateli i do těch nejodlehlejších míst republiky. Vedle publikační aktivity disponuje Spolek mobilními panelovými výstavami, díky kterým je možné představit Santiniho tvorbu v prostorách veřejných institucí, škol či knihoven. Členové spolku na sebe od počátku vzali nelehký úkol propagovat jméno a dílo geniálního architekta, tvůrce české barokní gotiky, Jana Blažeje Santiniho Aichela. Je za nimi řada mimořádných akcí. Barokní Santiniho slavnosti, Klášterní noci, ale také Krojových poutí k nejvýznamnějším Santiniho poutním památkám. Pokud jste to právě vy, kdo jste se dočetli až k těmto řádkům, tak jejich práce není marná.