Santiniho dlažba v poutním kostele Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

26.02.2021


Ačkoliv letošní turistická sezóna je aktuálně přerušena, v kostele práce rozhodně neustávají, ba naopak se zde práce blíží k vrcholu.

Nejviditelnější část prací právě v této chvíli probíhá ve venkovním prostoru poutního areálu. Po zrušení hřbitova zůstal terén výrazně nerovný a bylo jisté, že bude nezbytná jeho úprava. Terénní práce byly zahrnuty do projektu na celkovou obnovu poutního kostela. Hlavní myšlenkou je obnovení louky poutníků, která zde podle Santiniho návrhů byla. Aktuálně se strhávala vrchní vrstva navážky, aby se mohl terén snížit na původní výšku. Vytěžený materiál se přímo na místě přesívá a zbavuje se velkých kamenů a ostatních nečistot, jako jsou například cihly, obrubníky, ale i kusy skel a zbytky svíček. Čistá hlína zbavená tohoto odpadu bude na místě využita při rovnání plochy. Při výkopových pracích také proběhne revize elektroinstalace na stávajícím venkovním osvětlení. Vytvořeny byly také drenáže, které budou odvádět vodu z míst, kde se tvořily kaluže. Vzniknou zde celkem tři dlážděné cesty, a to vždy od brány ke vstupu do kostela. Na závěr bude celá plocha nově oseta.

Velkou část prací máme již hotovou. V uplynulých letech byla obnovena okna do původní velikosti a vzhledu, a s tím související zapravení ostění kolem oken. Nepůvodní skla byla nahrazena novou vitráží, která odpovídá Santiniho vzhledu oken. Část oken a všechny vchodové dveře byly restaurovány. Byly také očištěny stěny a štuky na prvním patře a následně vymalovány. Kováři zrestaurovali zlaté hvězdy nad vchody.

V loňském roce se hotové práce ještě rozšířily. Dokončena byla obnova fasády včetně revize okapových svodů. V kostele byla dokončena štuková výzdoba na stropech vstupních síní, která je už i vymalovaná.

V interiéru kostela se nyní retušují všechny vady na stěnách a pilířích, také se nachystala elektrika na plánované osvětlení přízemí. V nejbližších dnech se začne v přízemí kostela malovat.

Na sochařské výzdobě se stále pracuje mimo kostel v ateliérech. A mimo kostel se také pracuje na přípravě dlažby. Zpracovává se hlína, suší se dlaždice, vypalují a barevně pigmentují. Výrobě dlažby předcházelo dlouhé a náročné měření celého prostoru kostela. Dlaždice musí být na milimetry přesně vyrobeny, aby nakonec vznikl požadovaný obrazec.