Všechny články

Letos si připomínáme 300 let od úmrtí geniálního českého architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. O jeho životě víme velmi málo a také se nám dochovalo jen málo výkresů a stavebních projektů vytvořených prokazatelně jeho rukou. Možná i proto se kolem jeho osoby množí četné více či méně prokázané interpretace a informace o něm se místy dostávají až...

Festival Den architektury, který se v letošním roce uskuteční mezi 29. zářím až 5. říjnem, opět pozve na stovky akcí po celé České republice i na Slovensku. Pro letošní 13. ročník si pořadatelé zvolili motto Objev konstrukce! a v programu se zaměří na výjimečná konstrukční řešení nejen s ohledem na vzhled staveb, a to jak v historické architektuře...

Jedinečný happening při kterém za pomoci veřejnosti vznikla monumentální stavba inspirovaná dílem geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho. V sobotu 24. června se uskutečnila ve Žďáře nad Sázavou, v zámku Kinských, pod taktovkou francouzského abstraktního umělce Oliviera Grossetete stavba objektu z papírových krabic, která se stala poctou...

Mezi pravidelné soutěže dětských výtvarníků se v letošním roce zařadila akce s názvem Inspirace Santinim. Soutěž vyhlásila Základní umělecká škola v Kralovicích. Mají odtud k Santinimu skutečně velmi blízko. Do Mariánské Týnice je to pár kroků a hned za rohem jsou Plasy a další perly barokní gotiky. Děti z této lidušky tak mohou vídat Santiniho na...

V rámci mimořádné aktivity k roku Santiniho a skvěle připraveného programu vás zveme do Kutné Hory na přednášku o životě a díle Jana Blažeje Santiniho Aichela
Místo: bývalý sedlecký klášter
26. května od 17:00

V Muzeu literatury na Praze 6, je možné spatřit velkoplošnou reprodukci (originál je v Österreichische Nationalbibliothek) Prahy tak, jak vypadala v roce 1769. V detailu pohledu na Malou Stranu je vidět kostel sv. Jana Křtitele v Oboře a malý hřbitov. Zde byl v prosinci roku 1723 pohřben Santini. Kostel byl za vláda císaře Josefa 2 zrušen a hřbito...

Z přiloženého PDF dokumentu si můžete vytisknout průvodce k zajímavé celoroční akci. Vydejte se s námi na cestu.

Dne 8. 12. 2022 v 17.00 hod. jsme v kostele Panny Marie, Matky ustavičné pomoci a svatého Kajetána v Praze 1 v Nerudově ulici společně a za široké účasti připomenuli výročí narození geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. (narodil se 3.2.1677 , zemřel 7.12.1723) Po Mši svaté doprovázené slavnostní hudbou jsme společně položili věnec u...

Srdečně vás zveme na MŠI SVATOU dne 8. 12. 2022 v 17.00 hod. v kostele Panny Marie, Matky ustavičné pomoci a svatého Kajetána v Praze 1 v Nerudově ulici při které bude připomenuto výročí úmrtí geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichela. (narodil se 3.2.1677 , zemřel 7.12.1723) Položení věnce u pamětní desky ve Šporkově ulici v 18.30...

Vzácná a unikátní památka UNESCO - katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory - je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách (zal. 1142). Spolu se světoznámou sedleckou kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Katedrála byla vystavěna neznámým tzv....

Dnes již i díky médiím světoznámá kostnice v Sedlci u Kutné Hory patří s více než 400 tisíci návštěvníky ročně mezi nejnavštěvovanější památky Středočeského kraje. Kostnice je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých, který byl původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného v roce 1142 panem Miroslavem z Markvartic. Kostelík...

Když byl 27. září, roku 1722 vysvěcen Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou, stalo se to signálem pro řadu každoročních několikadenních poutí k tomuto Santiniho chrámu postavenému na počest nového českého světce. Poutníci v procesích přicházeli z obou stran tehdejší zemské hranice. Tedy z Čech i Moravy. Vždyť...

Cílem projektu ,,Putováni za Santinim - pěšky" je přiblížit dílo význačného českého barokního architekta Jana Blažeje Santini Aichla při příležitosti 300. výroci jeho úmrtí v roce 2023.

15. dubna roku 1719 byl v pražském chrámu sv. Víta otevřen hrob mučedníka Jana z Nepomuku a zahájen proces jeho svatořečení. Komise pod vedením arcibiskupa Františka Ferdinanda Khünburga nalezla při zkoumání Janových ostatků vzácnou relikvii, pokládanou za mučedníkův neporušený jazyk. Pro opata žďárského cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvu to...