V Kladrubech vzniká projekt představující život v řádu

26.02.2021


Projekt "Klášter Kladruby - Život v řádu" přinese dvě nové prohlídkové trasy a umožní zpřístupnění dosud uzavřených částí areálu. První prohlídkový okruh "Klášter" přiblíží návštěvníkům život mnichů v barokním klášteře, jejich ubytování, stravování, duchovní život, práci i odpočinek. "Při přípravě nové trasy jsme vycházely z dochovaných inventářů z roku 1785 a dobových analogií. Prostory budou vybaveny zrestaurovaným historickým mobiliářem, který doplní barokní repliky. Jedná se především o mnišské cely, místnosti noviciátu a fraterii, kde se návštěvníci v rámci prohlídky seznámí na čtyřech stanovištích s měřením času, astronomickými a optickými přístroji, které používali mniši, dále pak s kartografií, knihvazačstvím a pěstováním bylin a jejich využití v barokním klášteře", upřesnil kastelán kláštera Milan Zoubek. Součástí prohlídky bude také prostor rajského dvora Starého konventu s klášterní bylinnou zahradou. Druhý prohlídkový okruh "Zámecká knihovna" zahrnuje interiéry a expozice zaměřené na působení knížecího rodu Windischgrätzů v Kladrubech.

V rámci projektu bude na Rajský dvůr vysázeno celkem 84 druhů rostlin a 540 kusů růží. Restaurováno bude více než 175 uměleckých předmětů převážně z depozitáře kláštera a obnovou projde celkem přes 300 metrů ambitových chodeb.Klášter benediktinů založil ve 12. století kníže Vladislav I. Na počátku 14. století patřil k nejbohatším klášterům v českém království. Původní románskou baziliku v letech 1712-1726 přestavěl Jan Blažej Santini Aichel ve stylu tzv. barokní gotiky. V roce 1775 byla dokončena stavba nového konventu podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. O 85 let později klášter zrušil Josef II. (poslední kněží odešli 7. dubna 1786). Následně prostory sloužily jako kasárna a poté invalidovna a muniční sklad. V letech 1825-1945 byl celý areál v držení knížecího rodu Windischgrätzů, který zde zřídil pivovar, později sem umístil rodovou knihovnu čítající na 25 tis. svazků.