Santini pro filatelisty

29.03.2023

Jan Blažej Santini Aichel a jeho stavby Příležitostný tisk poštovního aršíku

Datum vydani: 5. 4. 2023 Nominale: a) 27 Kč, b) 31 Kč, c) 37 Kč Výtvarný návrh: Karel Zeman Rytiny FDC: Milos Ondráček Rozměr obrazů známek: a-c) 26 x 40 mm Arstk: 175 x 126 mm Způsob tisku aršíku: ofset v nákladu 26 000 ks aršíků Způsob tisku FDC: a-c) ocelotisk z ploché desky v nákladu á 2 400 ks Námět aršíku a známek: © stavby Jana Blažeje Santiniho Aichla:

a) kaple sv. Anny v Panenských Břežanech

b) kostel Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

c) poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Zďáře nad Sázavou

Aršík je pojat po barokním způsobu — je komponován na osu, s triptychem © známek znázorňující stavby Jana Blažeje Santiniho Aichla. Autor využil osového řešení areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou, které umístil do středu aršíku. Aby celý komplex vynikl, je znázorněn z ptačí perspektivy. Na horizontu se tyčí průčelí kostela Nejsvětější Trojice, které vytváří středovou známku. Zleva je doplněna známkou s kaplí sv. Anny, zprava známka s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého. Pro jednotný dojem jsou i tyto stavby zachyceny z výšky. Bezprostředně u obou známek jsou doplněny i půdorysy staveb, ze kterých je vidět záliba Santiniho v číslech a geometrii. Techniku pro původní návrhy autor zvolil kresbu tužkou doplněnou pastelkami.

Námět FDC:

a) interiér kaple sv. Anny

b) detail fasády zámku v Rychnově nad Kněžnou

C) část interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého

Kat.č. Nominále * © FDC

1196 27 Kč --- --- 49,00

1197 31 Ké --- --- 53,00

1198 37 Ké --- --- 59,00

A1196-98 (3) 95,00 95,00 161,00