Santini v Itálii

26.06.2023

06. 2023 – 07. 06. 2023

Accademia Nazionale di San Luca – Palazzo Carpegna

Profesor Pavel Kalina jako zástupce Fakulty architektury ČVUT v Praze, profesor Augusto Roca de Amicis z Univerzity Sapienza di Roma a Petra Březáčková z Českého centra v Římě přichystali bohatý program, kterého se účastní přední kapacity oboru. Všichni vystupující se Santinimu dlouhodobě věnují na mezinárodní úrovni.

"Cílem je shrnutí dosavadního poznání Santiniho díla a zároveň umožnit jeho novou interpretaci," říká Pavel kalina a dodává, že "uspořádání mezinárodní konference má význam nejen pro santiniovské bádání samotné, ale pro lepší pochopení barokní kultury a evropské kulturní provázanosti vůbec". Výsledky konference budou přínosné především pro Česko, neboť Santini je jedním z mála našich architektů, jehož dílo se dočkalo pozornosti i v zahraničí. Svědčí o tom četné monografie v němčině, italštině, francouzštině i nizozemštině.

První den 6. června v 17.00 zahájí mezinárodní setkání Antonella Polimeni, rektorka Univerzity La Sapienza, Řím a Orazio Carpenzano, děkan Fakulty architektury univerzity La Sapienza. Za českou stranu vystoupí Martin Procházka, rektor Univerzity Palackého v Olomouci; Jan Kohout, velvyslanec České republiky v Itálii a Petra Březáčková, ředitelka Českého centra v Římě. Následovat budou přednášky Pavla Kaliny a Augusta Roca De Amicise.

Druhý den 7. června pokračuje přednáškový panel vystoupeními Richarda Biegla (CZ), Michaela Younga (USA), Ulricha Fürsta (DEU), Johany Bronková (CZ) či Marisu Tabarrini (IT).

Konference Santini a Itálie se uskuteční 6. až 7. června 2023 v Římě na Accademia Nazionale di San Luca. Proběhne v angličtině a italštině, otevřena je odborné i laické veřejnost. Celý program je k nahlédnutí ZDE.

Od 29. září do 5. října se navíc v rámci festivalu Dne architektury uskuteční další akce zaměřená na Santiniho dílo. V kostele sv. Kajetána v Nerudově ulici proběhne přednáška profesora Pavla Kaliny.06. 

Mezinárodní studijní konference za účasti předních českých a zahraničních odborníků na život a dílo významného českého barokního architekta italského původu Jana Blažeje Santini-Aichela.

V roce 2023 uplyne 300 let od smrti J. B. Santiniho-Aichela, jednoho z nejznámějších českých architektů všech dob. Je rovněž jedním z mála architektů činných na našem území, jehož dílo se dočkalo pozornosti v zahraničí. Konference se snaží o shrnutí dosavadního poznání Santiniho díla a zároveň umožňuje jeho novou interpretaci v kontextu barokní kultury a evropské kulturní provázanosti vůbec.

Hlavní pořadatelé: prof. Augusto Roca de Amicis (Sapienza Università di Roma), prof. Pavel Kalina (Fakulta architektury ČVUT), České centrum Řím

PROGRAM:

6. června 2023 od 16.00


Úvodní část konference

Pavel Kalina (Fakulta architektury ČVUT) - Santini-Aichel. Architekt a jeho obraz v 21. století

Augusto Roca De Amicis (Sapienza Università di Roma) – Italské komponenty v Santiniho architektuře

7. června 2023 od 10.00

Nové pohledy na Santiniho

Richard Biegel (Univerzita Karlova v Praze) - Mathey a Santini: kořeny a kontext Santiniho rané tvorby

Michael Young (University of Connecticut) - Architektura jako jazyk - Redux: Santini a Macaronics

Ulrich Fürst (Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově) - Klášterní kostel v Rajhradě - institucionální identita jako problém klášterní sakrální architektury

Johanna Bronková (Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede) - Formy prostoru: Santini a Borromini

7. června 2023 od 15.00

Marisa Tabarrini (Sapienza Università di Roma) - Jean-Baptiste Mathey mezi Římem a Prahou a vzdělávání Jana Blažeje Santiniho

Jakub Řehák (ČVUT v Praze) - Vodní a větrací systém kláštera Plasy podle původního Santiniho návrhu

Madlein Riedenklau (Basilej) - Commemorant plurima manuscripta et monumenta: Pojednání o Boží slávě a Sedleci aneb Geneze "lieu de memoire" pomocí rétoriky v architektuře a panegyriky

Jiří Kroupa (Masarykova univerzita v Brně) - Stereotomie versus světlo jako hmotná substance v Santiniho moravském díle

Irena Bukačová (Muzeum a galerie Severního Plzeňska – Mariánská Týnice) - Osudy Santiniho díla v českých zemích na příkladu poutního místa Mariánská Týnice v západních Čechách