Santini v Senátu

09.12.2021

V době největšího napětí, tedy ve chvílích kdy se po volbách řešila situace kolem nové vlády , pana prezidenta, ústavnosti hradních úředníků atd. tedy doslova chvíli před jednáním nejvyšších ústavních činitelů vjel do budovy Senátu České republiky také Jan Blažej Santini Aichl. Zní to možná trochu nadneseně, ale 17. října se v odpoledních hodinách v chodbě místopředsedů Senátu uskutečnila vernisáž fotografií Vladimíra Kunce nazvaná Opus Santini. Výstava se uskutečnila na pozvání paní senátorky ing. Jaromíry Vítkové. Do volebního obvodu paní senátorky totiž také patří významný Santiniho kostel ve Křtinách. Navíc do dnů výstavy připadl státní svátek 28. října, kdy má do prostor Senátu přístup i široká veřejnost. Vlastní vernisáž zahájila paní senátorka Vítková. K ní se připojil pan senátor Klement, který zase přísluší k Santiniho Žďáru. Osobnost architekta pak přiblížil předseda spolku Putování za Santinim pan Stanislav Růžička. Mimořádným zážitkem také bylo sólové vystoupení houslistky sestry Marie Fuxové, členky benediktínského opatství Venio na Bílé Hoře v Praze. Tím byl počet zastoupených Santiniho míst doplněn. Vlastní vystavované fotografie pak představily pohledy do kopulí a kleneb nejvýznačnějších Santiniho staveb. Vystavená kolekce vytváří základ připravovaného nového výstavního projektu. Ten bude mít svoji premiéru v létě roku 2022 v sídle úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.